hétfő, 16 október 2017 19:08

Kazahsztán: stoppolás a végtelen sztyeppén

Írta:

Kazahsztánban csak az első sztyeppés napomon közlekedtem menetrend szerinti autóbusszal, mert bámultam a lenyűgöző, végtelen pusztát és majd megőrültem, hogy csupán a busz ablakán keresztül tudok fotózni. Másnaptól kizárólag stoppal utaztam, ráadásul Kazahsztánban mindenki kicsit taxis, és a stoppolók beszállnak a benzinbe. Ám hiába próbáltam fizetni azt a keveset is, a magyar rokonnak, a madjarnak, a hunnak, a kipcsáknak, a rokon nomádnak nem engedték, vendégük voltam.

Napokon keresztül nem volt más dolgom, csak hogy elkészítsem a tökéletes sztyeppe fotókat.

A menetrend a következő volt. Először is, az angol nyelv mint olyan, teljességgel használhatatlan. De mindenki beszél oroszul, ez a közvetítő nyelv a volt szovjet Közép-Ázsia államaiban, a kirgizeknél, tadzsikoknál, üzbégeknél is. Szerencsére sok minden visszajött az egykori orosztudásomból.

Nagyon tetszett mindenkinek, hogy van itt egy magyar rokon, egy újságíró, aki a sztyeppét fotózza. Hiába kérdeztem meg minden esetben oroszul, hogy mennyit fizetek, hallani sem akartak róla.

Ha láttam valamit, lovakat, szép tájat, folyót, megkértem a sofőröket, hogy akkor én itt most dolgoznék, köszönöm szépen és kiszállok.

Minden alkalommal lelkesen felajánlották, hogy megvárnak, míg fotózom, de azt mondtam, legalább félóra, egy óra, vagy ki tudja, mert mélyen bemegyek a sztyeppébe, vagy a legelő állatokat is gondosan, hosszan kell fotózni.

Szt, elso

Persze, a szántóföldek is csodálatosak voltak.

Sz, szant

A végtelen kazah országút. Itt már csak mezőgazdasági gépek jártak.

Sz, or

Az eurázsiai sztyeppvidék Közép-Ázsia és Kelet-Európa nagy területeit elfoglaló sík vagy enyhén dombos füves puszták alkotta terület.

Növényföldrajzi szempontból a sztyepp mérsékelt övi füves puszta.

Szt, ot

Más földrészeken a hasonló füves pusztákat más névvel illetik. Ilyen az észak-amerikai préri és a dél-amerikai pampa.

Mérsékelt övi füves puszták ott alakultak ki, ahol az éghajlat kontinentális jellegű. Ezt a klímatípust a meleg, időnként forró nyár, a hideg tél, nagy évi hő ingás, valamint az éves csapadék jellegzetesen egyenetlen eloszlása jellemzi. Utóbbira jellemző a téli és tavasz eleji csapadékszegénység, a nyár eleji csapadékmaximum, és a nyár végi hosszabb-rövidebb aszályos időszak.

Szt, het

A szteppöv nyugati részén az egész dolog mértéke mérsékelt, de kelet felé erősödik, és például Mongóliában már extrém mértéket ölt.

szt, vo

A sztyeppékre jellemző, hogy a kezdetben nedves légtömegek folyamatos, de egyre csökkenő mértékű csapadékkal látják el a sztyeppe területét, amihez a sztyeppe lakóinak alkalmazkodniuk kellett úgy, hogy kelet felé növekszik az állattartás és csökken a földművelés jelentősége.

sz, lo

Erre az állandó éghajlati sajátosságra ülnek rá a globális éghajlatváltozások, felmelegedések, lehűlések, csapadékosabbá, illetve szárazabbá váló periódusok, amelyekre már rövidebb távon kell válaszolniuk az ott élő népeknek. Ez a válasz mindig lehet az életmódváltás, de ez időnként fájdalmasabb, mint az életmódhoz való ragaszkodás, amit vándorlással lehet megőrizni.

sz, fu

Ami a magyar őstörténetet illeti, bizony nagyon sok minden nem teljesen bizonyított, a tudományos életben is uralkodó felfogások, elméletek vannak, és léteznek még egyéb elméletek. Miután hazatértem Kazahsztánból, alaposan utána olvastam a dolgoknak, és rájöttem, egy élet kevés ahhoz, hogy az ember mindent átlásson.

sz, okok

Ami a nyelvet illeti, az uralkodó tudományos álláspont a következőt mondja jelenleg. A magyar nyelv az uráli nyelvcsalád tagja, a finnugor nyelvek közé tartozó ugor nyelvek egyike. A legnagyobb finnugor (és egyben uráli) nyelv. Legközelebbi rokonai a manysi és a hanti nyelv, majd utánuk az udmurt, a komi, a mari és a mordvin nyelvek. A finn-permit nyelvcsaládhoz tartoznak a finnek és az észtek, akiktől az i. e. 26. század és az i. e. 22. század között lezajlott globális éghajlatváltozás miatt különváltunk.

sz, soksok

Ekkor ugyanis az urali őshaza területén a növényföldrajzi határok észak felé tolódtak, ezért az egyes urali csoportok vándorlásba kezdtek. A finn csoportok nyugat felé – továbbra is a lombos erdő lakóiként –, a szamojédek északkelet felé – és így továbbra is a tundra lakóiként – változtattak helyet. Az ugorok viszont helyben maradtak, de mivel lakóhelyükön a lombos erdőt felváltotta a ligetes sztyeppe, az ugorok életmódot váltottak.

szt, lovvvv

Az ugorok ezután kerültek kapcsolatba a tőlük délre, a mai Kazahsztán területén élő feltehetően iráni, majd jóval később török etnikumú népekkel. Velük párhuzamosan tértek át az erdei halász-vadász életmódról a sztyeppei állattenyésztő, földművelő, kézműves életmódra. Az ugoroknak a többi finnugor csoporttal való kapcsolatuk ekkor megszakadt. Az ugorokat a manysik, hantik és magyarok alkotják.

ss,ss

Van még két nagy elméletcsalád, az egyik az altáji, türk népek közé sorol minket. És van még a szkíta vonal, de miként írtam volt, ezek tisztán látásához, kutatásához véleményem szerint egy emberi élet kevés.

sss. lllll

De a kazahok rokonnak tartanak bennünket, ezt készség szinten, mindenki azonnal mondja, tehát bizonyosan az iskolába tanulják. Persze, itt is van szóródás. A sofőrök egy része szerint török népek vagyunk mi is, és ti is nomádok voltatok, jurtában laktatok. Ez igaz, de a szerintem mi nem vagyunk törökök, feltehetően csak közös szállásterületünk volt a kazahokkal, a törökökkel. Az más kérdés, velük négyszer annyi időt töltöttünk a közös szállásterületen, mint a finnekkel.

sss. llllooooo

Nem egy kazah rokon azzal kapcsolatban is képben volt, hogy a vogul (a manysik Kazahsztánban használatos neve), az osztják (ez a kazah név, nálunk chanti) a magyarok legközelebbi rokona. Tudtak a madjar törzsről is, tudtak a Kurltájról.

ssss. ssss

2006 szeptemberében Bíró András Zsolt antropológus, humánbiológus vezetésével ötfős kazak-magyar kutatócsoport több mint egy hónapos expedíció keretében járta be az észak-kazahsztáni Torgaj-vidék területét és a kutatás genetikai kapcsolatot mutatott ki a mai magyarság és az említett területen élő madjar törzs között. Az eredményekről az American Journal of Physical Anthropology tudományos szakfolyóirat is beszámolt.

ss, aaaa

2006 decemberében a madjarok vezetői Bíró Andrást is meghívták első közös megbeszélésükre Kazahsztánba, ahol a magyar antropológus tevékenysége hatására úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy alapítványt és a következő évben összehívják a Kurultájt, a madjarok törzsi gyűlését

A Nagy-Kurultáj vagy röviden Kurultáj magyar hagyományőrző rendezvény, amelyre kétévenként kerül sor Bugacon. A rendezvény célja a magyarság egymással és a rokon őstörténetű keleti népekkel való összefogásának erősítése, a sztyeppei lovas nomád kultúra és a keleti eredet hagyományainak ápolása. Először 2007-ben tartották a kazahsztáni Saga településen. Az első magyarországi Kurultajra 2008-ban került sor, legutóbb pedig 2016. augusztus 12-14 között rendezték meg Bugacon.

ss. spppp

Van még a kipcsák vonal, a kun vonal, a sofőrök legtöbbször abban egyeztek meg, hogy kipcsák vagyok. A kazahok a kunok, vagyis ahogy ők Kazahsztánban hívják őket, a kipcsákok leszármazottainak tartják magukat. Mivel jászsági gyerek vagyok, a kipcsákkal nem is jártak olyan messze az igazságtól, és az is biztos, Magyarországon százezreknek vannak kun felmenői.

A kazah sofőrökkel jókat szórakoztunk a közös szavakon, alma-alma, sátor-satir, koboz-kobuz, kicsi-kisi, bátor-bátir, kék-kök, szakáll-szákhál, bors-buris…

ss, sof

Azt hiszem, boldog voltam, a rokonok hoztak-vittek, és nem volt más dolgom, csak hogy elkészítsem a tökéletes sztyeppe fotókat.

 

Megjelent: 6679 alkalommal

Kapcsolódó elemek