vasárnap, 18 szeptember 2016 08:32

Moraca, a fekete hegyek monostora

Írta:

Montenegró egyik legszebb középkori építménye a fekete hegyek között utat törő Moraca-folyó völgyében lévő 13. századi monostor. Az ortodox szerzetesség élete némiképp eltér a katolikus világ szerzetesrendjeinek mindennapjaitól, az ortodox közösségek zártabbak, és tevékenységük jobbára a falakon belül marad. A monostort három oldalról keríti körbe kőfal, a negyedik oldalon nincs szükség rá, ott egy szakadék védi a betolakodóktól. A szélére kiállva jól látszanak az erdő fái között megbúvó rétek és a fekete hegyek (Montenegró, Crna Gora) vonulatai.

 

Bár a két fogalmat gyakran szinonimaként használják, kolostor és monostor között annyi eltérés van, hogy míg a kolostor a szerzetesek szállását jelöli, addig a monostor fogalma bővebb, abban benne van a konyhakert, a baromfiudvar, a méhes, vagy a kézműves terméket készítő műhelyek.

Mor, kivul

Mor, koz

mor, meh

A Moraca monostor Montenegró egyik legszebb középkori építménye, a Nemanja-uralkodócsalád építtette nyolcszáz évvel ezelőtt, azóta laknak itt szerzetesek. A monostorhoz tartozik még a kolostorként funkcionáló épületrész, és a Szent Miklós-kápolna.

mor, kol

Mor, kap

Az ortodox szerzetesség élete némiképp eltér a katolikus világ szerzetesrendjeinek mindennapjaitól, így például a kinti társadalomban végzett munka nem kap akkora szerepet, az ortodox közösségek zártabbak, és tevékenységük jobbára a falakon belül marad. Az őket övező tisztelet azonban egyöntetű, a külvilág a szerzetesek életét tekinti példának, míg utóbbiak magukat az angyalokat tekintik példaképüknek.

Mor, szerz

Sőt, az ortodox szerzetesek jelentős része a családjukon kívül nem is tart kapcsolatot a külvilággal, a fekete ruhájuk is ezt jelképezi, miszerint ők a külvilág számára meghaltak. Továbbá fogadalmukhoz híven a világi papságuktól is elkülönülnek, ebben is van tehát eltérés például a katolikus szerzetesrendek és egyház gyakorlatához képest.

A nyugati világ szerzetesrendjei többféle regulát követhetnek a mindennapokban, az ortodoxok gyakorlatilag azt követik, amelyet Szent Vazul dolgozott ki a 4. században. Monostoronként ugyan lehetnek eltérések, ám nem jelentősek, talán a két fokozat különíthető el jól láthatóan, a nagyfogadalmat tevők nagyon szigorú életrendet követnek, a kisfogadalmat tevők számára több könnyítés is létezik.

Mor, har

Mor, sok

Mor, oldal

A falakon lévő freskók, a középkori szláv ikonfestészet emlékei, hétszáz-nyolcszáz évesek. A 16. században a törökök felmérhetetlen károkat okoztak, kirabolták a kolostort és tönkretették a tetőt, és a freskókat évtizedeken keresztül áztatta az eső, a hó… Később, a hadiállapotok enyhülésével sikerült újra tetőt húzni az épületre.

Mor, fre

A fennmaradt freskók legjelentősebb darabja az Éliás próféta életét bemutató ciklus.

Mor, fresk

Mor, freskok

A monostort három oldalról keríti körbe kőfal, a negyedik oldalon nincs szükség rá, ott egy szakadék védi a betolakodóktól. A szélére kiállva jól látszanak az erdő fái között megbúvó rétek és a fekete hegyek (Montenegró, Crna Gora) vonulatai.

Mor, pan2

Mor, pan1

Megjelent: 4969 alkalommal