vasárnap, 26 február 2012 14:46

Betlehem, a Születés temploma

Írta:

Mit is mondhatnék? A Születés templomából lépcső vezet le a Születés barlangjába, ahol Jézus született. A barlangban ezüstcsillagot simogatnak és csókolgatnak az emberek, ahogy közelebb jutok, el tudom olvasni a latin nyelvű feliratot: „Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est”, vagyis, „Itt született Jézus Krisztus Szűz Máriától”. Mit is mondhatnék többet?

Izrael és Ciszjordánia között hatalmas biztonsági fal szeli ketté a tájat, hosszú időn keresztül pöfög az autóbusz, jól hallom, ahogy szláv útitársaink Berlinről és a falról beszélgetnek egymás között, majd mindenki hallgat. Arra gondolok, a hivatalos statisztikák szerint az izraeli biztonsági kerítés felépítése óta kilencven százalékkal csökkent a terrorista támadások száma, ahogy lassan átgurulunk a másik oldalra, a falra festett grafittikből láthatjuk a palesztinok véleményét, hatalmas oroszlán marcangol egy fehér, vérző madarat, amelyre a rövid angol felirat így szól: a terrorista madár. Megvan a véleményem a közel-keleti helyzetről, de ezzel nem fárasztom olvasóim, a kék bolygón tett utazásaimról számolok be ezen a honlapon.

Kétségbeesett árusok

Betlehemben az is azonnal látható, hogy jóval alacsonyabb az életszínvonal, mint Izraelben. A boltok nagy része ki sem nyitott, kétségbeesett palesztin árusok próbálnak meg üzletelni azon rövid idő alatt, míg a buszból kiszálló turisták és zarándokok eljutnak a templomig. Ráadásul, most esik az eső, és mindenki meggyorsította lépteit, velünk futnak az árusok.

E szomorú intermezzók után érkezünk meg a Születés templomába, ahonnét lépcső vezet le a Születés barlangjába, hol Jézus született. A barlangban ezüstcsillagot simogatnak és csókolgatnak az emberek, ahogy közelebb jutok, el tudom olvasni a latin nyelvű feliratot: „Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est”, vagyis, „Itt született Jézus Krisztus Szűz Máriától”.

Ahonnét a fény elindult

A világ egyik legrégibb működő, keresztény temploma minden korban csodálatos módon menekült meg a pusztítástól, és az épülettel lényegében egybeépült a Szent Katalin templomban pápák tarthatják a karácsonyi istentiszteleteket napjainkban is. A hely kicsinysége miatt csak nagyon kevesen férnek be, tízezreknek csak kint, a Jászol-téren és környékén jut hely.

Pirkadatkor a zarándokok visszatérnek Jeruzsálembe, ahol a Feltámadás templomában ünneplik Jézus születését, majd a nagymisére már a Szent Sír Bazilikában kerül sor – meséli az idegenvezető. Csendben hallgat mindenki a barlangban, és nézi a betlehemi lámpák fényét, a fényt, amely innen indult el.

Már pár évtized múlva

Krisztus megfeszítése után már pár évtizeddel elkezdtek beszélni a sziklabarlangról, Hadrianus római császár egy Adonisz-szentélyt építtetett egészen a közelében, hogy akadályozza a keresztény kultuszt. Építését a kereszténységet első ízben felvevő római császár, Nagy Constantinus édesanyja, Szent Ilona császárné kezdeményezte a IV. században.

A Születés templomát ma az örmény keresztények, a görög ortodox szerzetesek és a katolikus ferencesek gondozzák, az egyházak között bonyolult jogi, vallási megállapodás van a feltételekről, jogokról, kötelezettségekről.

Megjelent: 3556 alkalommal
Tovább a kategóriában: Ahonnét a fény elindult »