péntek, 27 április 2018 11:45

Az örmény Vatikánban: Krisztus keresztje, a Szent Lándzsa és Noé bárkája

Írta:

Az hiszem, nem is lehet kérdés, hogy miután megérkeztem Jerevánba, miért siettem azonmód Ecsmiadzinba, az örmény Vatikánban (és még nem is sejtettem, milyen kedvesen fogadnak majd magyar vendégként). A központi katedrálisban ugyanis – amely a világ első keresztény temploma – megtalálható Noé bárkájának és Krisztus keresztjének egy darabja, valamint az a lándzsa, amivel a római katona oldalba szúrta a keresztfán lévő, már kiszenvedett Megváltót.

Ecsmiadzinban először is leültem a bejáratnál lévő padra és gyönyörködtettem szemem a látványon, a bejáraton, a lobogó örmény zászlón és az örmény Vatikán panorámáján.

E, 3703

Mellettem örmény nyugdíjasok üldögéltek, megkérdezték honnan jöttem, és amikor megtudták, a legnagyobb kedvességgel érdeklődtek Magyarországról.

Megpróbáltam oroszul válaszolni a kérdésekre, azt hiszem sikerült.

E, 3725

A Föld első keresztény állama, a Római Birodalmat is megelőzve, 301-ben Örményország lett. II. Tiridatész örmény király egyébként már 299-ben megtért, és három évvel később egész népét keresztény nemzetté tette. Mindebben döntő szerepe volt Örményország védőszentjének, apostolának, szimbólumának, Világosító Szent Gergelynek.

E, 3753

Az örmény egyház 451 után mind Rómától, mind az ortodox egyházaktól elszakadt, miután nem fogadta el a kalkedoni zsinat tanítását Krisztus kettős (isteni és emberi) természetéről.

Az örmény apostoli egyház önmagát ortodoxnak és katolikusnak is tartja, amennyiben az ő hite az igaz keresztény, az egyetemes egyház hitének a kifejeződése.

Az örmény apostoli ortodox egyház önálló egyház, központja az örmény Vatikánban van. Ecsmiadzin mintegy hatvanezer lakosú város, a hárommilliós Örményország negyedik legnagyobb települése. (A legnagyobb természetesen a főváros, Jereván, és a www.dravuczpeter.hu – n olvasható jereváni riport is.)

De nagyon érdekelt már a központi katedrális, és annak kincsei, hiszen akár valóban így van, akár nem, kevés olyan templom van a világon, amely azt állíthatja magáról, miszerint ott megtalálható Noé bárkájának és Krisztus keresztjének egy darabja, valamint az a lándzsa, amivel a római katona oldalba szúrta a keresztfán lévő, már kiszenvedett Megváltót.

E, 3721

A katedrális 303-ban készült el, és így a világ első keresztény temploma és maga Világosító Szent Gergely szentelte fel. Többször bővítették, és ezek a dátumok is önmagukért beszélnek, 480-ban és 618-ban történtek az építkezések. Hol tartott ekkor még Európa? A fasorban sem volt.

E, 3726

Ha pedig a nyelvet nézzük, az örmény a világ egyik legrégebbi nyelve, és ami meg elképesztő volt számomra, már az V. században leírták és ezt az ábécét használják a mai napig.

Az örmény ábécé betűi egyébként az asszír és föníciai betűk egy részének alakját is megőrizték.

E, 3697

Ezt a mérhetetlen kincset az örmények a zivataros évszázadok alatt - a Kaukázus mindig is egy puskaporos hordó volt, rengeteg különböző nemzetiséggel – sikeresen megmentették, a legbiztonságosabb helyek mindig a hegyekben lévő kolostorok vastag falainak rejtekei voltak.

A kincsek közül Noé bárkája darabjának megtekintésével kezdtem.

E, 3748

A Biblia szerint a bárka az Ararát-hegy csúcsán feneklett meg, vagyis az emberek által benépesített első földterület a mai Örményország és Törökország volt, hiszen e két ország határán fekszik a hegy. Az 5137 méter magas csúcs török területen található, de tiszta időben az ötven kilométernyire fekvő Jerevánból is jól látható.

Az Ararát környéki falvak nevei is árulkodók: az első tartózkodási hely (Nahicseván), a hajó (Tabriz), a szőlő elültetése (Arghuri). A legenda szerint Nahicsevánt egyenesen Noé alapította, és a városban, egy réges-régi mauzóleum alatt nyugszik.

Hogy valóban ott van-e sírja? Élő ember meg nem mondja.

Ugyanígy a katedrális újabb kincse, a Longinus-lándzsa, a Szent Lándzsa tekintetében sem lehet biztosat mondani. A római katonák meg akartak győződni róla, hogy a keresztfán lévő Krisztus valóban meghalt. Egy római centurio, akit Longinusnak hívtak, és a hatóságot képviselte, Krisztust oldalba szúrta lándzsájával.

E, 3749

„Hanem egy a vitézek közül dárdával döfé meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jőve ki abból.” (János evangéliuma 19:31 – 37)

A katolikus vallás szerint a vér és a víz jelképezi a keresztséget és az eucharisztiát, avagy úrvacsorát.

A vérből és a vízből pár csepp Longinus egyik szemére csöppent. Épp arra, amely beteg volt, a római tiszt ugyanis szürke hályoggal küszködött. Longinus szeme azonnal meggyógyult. A centurio pár nap múlva kilépett a hadseregből, és Krisztus tanításait kezdte terjeszteni, ezért évekkel később Kappadókiában lefejezték.

Hát, ezt a lándzsát szemlélgettem az örmény Vatikánban.

Ám vigyázat, létezik még két másik lándzsa is, amelyekről szintén eredetiségüket állítják. Nyilván, a három lándzsa közül csak az egyik (vagy talán az sem), lehet az igazi. Longinusnak mindenesetre csak egy szolgálati lándzsája volt.

A második lándzsa a Vatikánban van, 1492-ben II. Bajazid szultán ajándékozta VIII. Ince pápának. Mégpedig azért, mert testvérét, a trónkövetelő Dzsem herceget a pápai hadsereg foglyul ejtette, és Bajazid az ajándék révén arra kérte a pápát, hogy tartsa nyugodtan testvérét továbbra is fogságban, a római Angyalvárban.

Dzsem herceggel egyébként a mi Mátyás királyunknak politikai kapcsolata volt, a magyar uralkodó megpróbálta az oszmán trónviszályt erősíteni, elnyújtani, érhető védelmi okokból.

Aztán a harmadik lándzsa a bécsi Hofburg Kincstárában van, I. Henrik alatt került oda, nem teljesen tisztázott, milyen körülmények között. 1908-ban a Bécsi Múzeumban bemutatták a nagyközönségnek is, az akkor Bécsben élő Adolf Hitler pedig meglátta a lándzsát és beleszeretett.

E, 3761

Ausztria német megszállásakor, 1938-ban Hitler tábornokai társaságában azonnal a Hofburgba sietett. Itt Hitler egy órát teljesen egyedül töltött a lándzsával, és saját kezűleg vette ki az ereklyetartóból, majd azonnal Nürnbergbe vitték.

Az amerikai hadsereg 1945. április 30-án foglalta le a Szent Lándzsát. Percre pontosan akkor, amikor Hitler öngyilkos lett berlini bunkerében.

E, 3740

Hát, volt min gondolkodni a katedrális félhomályában.

Megnéztem még a Krisztus keresztjéből származó fadarabot, ám ebből azért rengeteg van szerte a nagyvilágban, azt hiszem, több száz kereszt is kitelne belőlük.

E, 3751

Kifelé menet még megnéztem a kispapoknak épült új, modern, szemináriumi épületet.

D, 3698

E, 3782

Majd végezetül több fotót is készítettem a hacskár kövekről, a keresztes kövekről, amelyek az örménység nemzeti és lelki szimbólumai.

E, 3708

A hacskár központi eleme a kereszt, hivatása szerint az örmény népet őrzi, megvédi a gonosztól. Az örmények azért elég sokat tudnak a kora kereszténység legféltettebb titkaiból, lássuk be.

E, 3709

A kereszt mellett gyakran megjelenő motívum a nap, a csillagok, a kerék, de léteznek különleges státuszban lévő növények is, így például a szőlő, amit azt hiszem, nem kell magyarázni.

A kereszt pedig az élet forrását jelenti, hiszen a Megváltó feltámadt, és az embert ezzel megmentette a haláltól.

E, 3719

Az örmény Vatikánban tényleg volt spirituális élmény.

Elég is lesz a mai napra, tűnődtem.

Még bementem Ecsmiadzin ajándékboltjába, hátha találok olyasvalamit, aminek örül a gyerek. Találtam is.

Legnagyobb meglepetésemre, az ajándékboltban is megkérdezték, hogy honnan jöttem, és amikor megtudták, hogy Magyarországról, árengedményt kaptam. Ki gondolta volna? El is határoztam, az örmény Vatikán (és majd Jereván) után, elmegyek a hegyekbe is, és megnézem a világ legrégebbi keresztény templomait, kolostorait.

Mindez azonban már egy újabb örmény riport tárgyát fogja képezni. Azért még néztem egy kicsit az örmény Vatikán panorámáját.

E, 3769

Megjelent: 5518 alkalommal

Kapcsolódó elemek